กัมพูชา ให้นักเรียน ม.6 สอบผ่านทั้งประเทศ โดยไม่ต้องเข้าสอบ

กระทรวงศึกษากัมพูชา อนุมัติให้นักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ สำเร็จการสอบระดับชาติ โดยไม่ต้องเข้าสอบ เพราะผลจากโควิด-19 นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน มีคำสั่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา อนุมัติให้นักเรียนเกรด 12 หรือ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดเข้ารับการทดสอบระดับชาติในวันที่ 11 ม.ค. 64 นี้

สอบผ่านโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องเข้ารับการสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องกังวลความเสี่ยงติดเชื้อจากการเข้าสอบดังกล่าว ฮาง ชวน นะรน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา เผยอีกว่า รัฐบาลยังได้อนุมัติให้นักเรียนเกรด 9 หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเข้ารับการสอบระดับชาติไปแล้วเมื่อ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา สอบผ่านทุกคนโดยอัตโนมัติเช่นกัน จากเหตุผลด้านการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายโรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้เท่าๆ กันเหมือนช่วงเวลาปกติ ฮุน เซน ยอมรับว่า การตัดสินใจไม่จัดสอบระดับชาติวันที่ 11 ม.ค. นี้ อาจส่งผลให้คุณภาพการศึกษาโดยรวมลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลของการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบทั่วโลก เราควรปล่อยให้นักเรียนเกรด 12 ทุกคนสอบผ่านเพื่อที่พวกเขาจะได้มีความสุขและไม่ตื่นตระหนกจากผลกระทบของโควิด และแม้จะมีปฏิกิริยาเชิงลบ แต่เขาก็มีสิทธิตัดสินใจ เช่นเดียวกับฮาง ชวน นะรน ที่กล่าวว่า การระงับสอบครั้งนี้ ยังดีกว่าสมัยรัฐบาลพลพต ที่ไม่มีการศึกษาเลย